Upoznajte me!

Želite promijenu i zdravi život? Kontaktirajte me

Kontakt podaci

Lada Šnajder
Petrova ulica 117/ l kat
10000 Zagreb
098 32 32 40

Podaci o firmi

Obrt upisan u Obrtni registar, Zagreb

Vlasnik: Lada Šnajder

Matični broj:97755010

OIB: 65360822171

Račun u PBZ banci d.d.
IBAN: HR8623400091160475059